תקופת נסיון במכשיר שמיעה

תקופת הנסיון במכשירי שמיעה ×”×™× ×” תקופה חשובה מאוד המאפשרת הסתגלות למכשיר השמיעה ללא חשש של הפסד הכסף. תקופת נסיון מקובלת ×”×™× ×” 30 ימים ולעיתים 60 ימים. לעתים תקופה זו ניתנת להארכה בכפוף לתשלום או בתנאים אחרים של הפחתה ממחיר מכשיר השמיעה. תקופת נסיון מאפשרת בדיקת התאמתו של מכשיר שמיעה במצבים שונים, אירועים שונים בחיי היום …