לחץ באוזניים

הרבה אנשים סובלים מלחץ אוזניים כאשר הם עוברים מאזורי לחץ שונים. למשל בעלייה במעלית, בטיסות וכדומה. באוזן יש צינורית המיועדת להשוואת לחצים. במקרים מסוימים הצינורית נדבקת ונחסמת ואז כל מנגנון איזון הלחצים נפגע. הצינורית מוגבלת