סוגי מכשירי שמיעה

נהוג לחלק את סוגי מכשירי השמיעה לשלושה ויש שיאמרו ארבעה, סוגים עיקריים. מכשירי שמיעה באוזן החיצונית אלו מכשירי שמיעה מאחורי האוזן הקרויים גם מכשירי שמיעה באוזן החיצונית או מכשירי