Home » Archive by Category

Articles in התנגדות למכשיר שמיעה

מכשיר שמיעה? בעצם למה לא?

No Comment

יש בעיה מעשית בהתקנת מכשיר שמיעה למי שצריך. אנשים רבים סובלים מבעיות שמיעה וקשיי שמיעה שונים, קלים או חמורים, אך נמצאים בהכחשה ואינם מעונינים להיבדק או לברר את הענין. החשש העיקרי שלהם הוא המשך…

חדשות מקטגוריות אחרות »